Tin tức

Vật lí trị liệu và phục hồi chức năng

Nhu cầu phát triển của xã hội tiên tiến đòi hỏi không chỉ chăm sóc - điều trị mà còn phải hồi phục các chức năng của người bệnh đã bị khiếm khuyết...

Ứng dụng sóng xung kích trong trị liệu hệ cơ xương

Trong trang này, Chúng tôi sẽ giải thích những khái niệm cơ bản về sóng xung kích trị liệu. - Sóng xung kích trị liệu (SWT) là gì? - Nguồn gốc của...

Vật Lý Trị Liệu và Phục Hồi Chức Năng

Nhu cầu phát triển của xã hội tiên tiến đòi hỏi không chỉ chăm sóc - điều trị mà còn phải hồi phục các chức năng của người bệnh đã bị khiếm khuyết...

Ứng dụng sóng xung kích trong trị liệu hệ cơ xương

Trong trang này, Chúng tôi sẽ giải thích những khái niệm cơ bản về sóng xung kích trị liệu. - Sóng xung kích trị liệu (SWT) là gì? - Nguồn gốc của...