Sản phẩm
Mô hình khám tai

Mô hình khám tai

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

Mô hình điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình hồi sức cấp cứu nâng cao

Mô hình hồi sức cấp cứu nâng cao

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình giải phẫu cơ thể người 27 phần

Mô hình giải phẫu cơ thể người 27 phần

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình cấp cứu, hồi sức nhi

Mô hình cấp cứu, hồi sức nhi

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình bộ xương người, cao 1.6m

Mô hình bộ xương người, cao 1.6m

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình khám mắt

Mô hình khám mắt

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình nghe tim, phổi có kèm ống nghe

Mô hình nghe tim, phổi có kèm ống nghe

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình khám răng, họng

Mô hình khám răng, họng

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình đặt sone tiểu nam, nữ

Mô hình đặt sone tiểu nam, nữ

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình đỡ đẻ

Mô hình đỡ đẻ

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình chọc dò màng bụng

Mô hình chọc dò màng bụng

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ