Sản phẩm
Mô hình bộ xương người, cao 1.6m

Mô hình bộ xương người, cao 1.6m

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình hồi sức cấp cứu trẻ em

Mô hình hồi sức cấp cứu trẻ em

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình giải phẫu cơ thể người

Mô hình giải phẫu cơ thể người

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình hồi sức cấp cứu

Mô hình hồi sức cấp cứu

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Mô hình chăm sóc bệnh nhân

Mô hình chăm sóc bệnh nhân

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ

Tranh giảng dạy y khoa

Tranh giảng dạy y khoa

Model: Đang cập nhật...

Xuất Xứ: Đang cập nhật...

Giá: Liên Hệ