• Mô hình chọc dò màng tim có siêu âm dẫn đường

  • Tính năng kỹ thuật: Mô hình này cho phép các thực tập sinh chèn kim dưới hướng dẫn siêu âm, chọc thủng túi màng ngoài tim và hút u màng ngoài tim. Nó có thể được sử dụng để đào tạo các kỹ năng sau: - Định vị bệnh nhân - Hình ảnh uid màng ngoài tim khi quét siêu âm - Sờ nắn - Chèn kim vào không gian màng ngoài tim - Khát vọng màng ngoài tim Tính năng, đặc điểm: - Miếng đệm có độ bền cao và có thể thay thế - Cung cấp hình ảnh cho các vị trí thích hợp để thực hành phương pháp subxiphoid và phương pháp parasternal - Cảm giác đầu kim thực tế khi kim đâm vào túi màng ngoài tim.
  • Giá: Liên hệ - 0909339237
  • Lượt xem : 98
  • Mã sản phẩm : Erler Zimmer – Đức

Thông tin sản phẩm

Bình Luận