• 3689271708940680.jpg
  • 6988029663270840.jpg
  • 6201385690389360.png
  • 1966039713820570.jpg
  • 9766585542058800.png
  • 7781254842655800.png
  • 164070295686134.jpg

Tài liệu chuyên ngành

Dịch vụ

Bảo trì sửa chữa thiết bị y tế

Đội ngũ Kỹ sư, Kỹ thuật viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng.

        -  Nhận thông tin sửa chữa 24/24. 

        -  Có mặt trong vòng 24 -48 giờ kể từ khi nhận được thông báo máy hỏng từ Quý khách

        -  Sửa chữa với chi phí hợp lý.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN